2021

Beste  kunstliefhebber, 

2020 laten we, samen met u, graag achter ons. Nog nooit hebben we zóveel zin gehad om aan een nieuw jaar te beginnen. Een nieuw jaar waarin we elkaar zeer waarschijnlijk – halverwege – weer kunnen ontmoeten. Vol goede moed maken we alvast plannen voor na de zomer. We hopen u dan weer te zien op een nieuwe smetteloze, fysieke essentie-tentoonstelling.

affiche essentie iQ

Stichting 4+ wenst alle kunstliefhebbers een essentieel nieuw kunstjaar
• • •

• Milly Betten • Karin Beyens • Els Binnendijk • Wim Biewenga • BruijninckxBreebaart •
• Monika Buch • Charlotte Burgmans • Marian Bijlenga • Leo Cahn • Hein van Delft •
• Margriet van Engelen • Katharina Fischborn • Maryan Geluk • Agnes van Genderen •
• GjaltProducties Hieke Aardema • Ria Groenhof • Ben Haggeman • Ilona Hakvoort •
• Manja Hazenberg • Jan Hendriks • Gerard van der Horst • Jeltje van Houten • 
• Sytske de Jong • Wianda Keizer • Sebastiaan Knot • Bill Kunst • Peter Leuhof •
• Christine Löw • Walter Maas • Beatrice van der Meer • Carrie Meijer •
• Michiel van Nieuwland • Simon Oud • Tineke Porck • Cees Post • Han Reeder •
• Anne Rose Regenboog • Vivian Rozenbeek • Auk Russchen • Betty Simonides •
• Rob Streng • Johan van der Veen • Rob Vollewens • Bjørn Vijlbrief • Kees van de Wal •
• Peter van der Weele • Digna Weiss • Paul Wezenberg • Ada van Wonderen •
• Grace Wychowanska •
• • •
En het bestuur

Heeft u deze al?

Essentie iQ verscheen in september 2020 als alternatieve tentoonstelling. Een hoopvolle actie die 50 kunstenaars in staat stelde tóch hun werk te presenteren ondanks alle beperkingen. Er zijn nog veel werken te koop, dus sla uw slag! Bestel de catalogus online of vraag ernaar bij een van de galeries.

Voornemens voor 2021

In 2021 zullen we u, als het maar enigszins mogelijk is, weer verwennen met échte exposities van essentiële kunst. Compleet met lezingen, activiteiten en voorstellingen, op architectonisch en historisch interessante locaties ergens in binnen- of misschien wel in het buitenland.

Het eerste echte exemplaar

Feestelijk momentje

Het eerste echte exemplaar is vandaag overhandigd aan de schrijver van de inleiding van essentie iQ, Ingrid Blans, verzamelaar Collectie Wilploo en lid van het comité van aanbeveling.

Een citaat uit de inleiding

Als La Corona haar ‘regeringsperiode’ gebruikt om Apollo als pleitbezorger van de schone kunsten met verve voor het voetlicht te brengen, kan dat de publieke opinie doen omslaan. Dan wordt kunst niet als luxe ervaren maar als noodzaak. En is dat niet de Essentie van deze catalogus?