Het programma is bekend!

 • Woensdag 13 juni om 15:00 uur
  Feestelijke opening door
  Bert Looper, directeur Tresoar en
  Mark de Man, wethouder gemeente Sûdwest Fryslân 
 • Zaterdag 16 juni om 15:00 en 16:00 uur
  Dunsje yn Style
  door Bewegings Centrum Drachten,
  choreografie door Natasja en Nellie Hoekstra,
  met krukjes die zijn ontworpen door Gerrit Rietveld.
 • Zondag 17 juni om 15:00 uur
  Concert door het Essentie Kwartet
  onder leiding van Paul Medeiros
  minimalistische muziek met o.a. een nieuwe compositie van Paul Medeiros zelf

Entree € 7,50 inclusief catalogus


Een voorproefje van de getoonde werken

 

 

essinsje | essentie in Bolsward

In het programma Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Friesland 2018

Essinsje, zo heet de expositie van geometrisch abstracte kunst, die van 13 t/m 17 juni in de Broerekerk in Bolsward te zien is. Vijftig kunstenaars, waarvan ongeveer eenderde uit de noordelijke provincies, tonen hun werk in het volle licht onder het glazen dak van dit Rijksmonument. De afgewogen inrichting van de expositie, waardoor de kunstwerken elkaar versterken, biedt de bezoeker een unieke kijkervaring.

Een ervaring die allesbehalve saai is. Er bestaat veel variatie in het geometrisch-abstracte, zowel in beeldende uitdrukking als in materiaal en techniek. De opgewekte eenvoud van het abstracte werk verrast. Deze werken raken, door hun verbeelding van een niet-zichtbare denkwereld, aan wat beeldende kunst ís sinds de oprichting van De Stijl in 1917. Voor de beeldende kunst zijn veel ideeën van De Stijl en het modernisme blijvend gebleken. Volgende bewegingen zoals het Minimalisme, Abstract Expressionisme, Colorfieldpainting en Zero laten dat zien.

Geometrisch abstracte kunst in het Noorden

Tot op de dag van vandaag zijn er kunstenaars die werken in de concrete traditie, met herkenbare kenmerken als abstractie, rationaliteit, geometrie, minimalisme, en bovenal een grote interesse voor constructie, materialen en technieken. Aan de noordelijke provincies zijn deze bewegingen niet voorbijgegaan. Sterker nog, ze vielen er in vruchtbare aarde. Bekend zijn de gebroeders Rinsema in Drachten. Denk ook aan Hendrik Werkman in Groningen en de Friezen Jan Loman en Koos van der Sloot. Deze laatste twee kunstenaars geven postuum ook in essinsje acte de présence.

Koos van der Sloot maakte kunst van eieren. “In het ei zit heden, verleden en toekomst”, aldus van der Sloot. 4+ brengt hem een kleine hommage in de vorm van deelname aan essinsje. De opbrengst van verkoop van de werken van Koos van der Sloot komt in zijn geheel ten goede aan zijn stichting.

Loman werd 100 jaar geleden in Bolsward geboren. Hij is vooral bekend als de ontwerper van het Waddenlogo, maar heeft veel meer prachtig werk gemaakt. Een klein deel ervan mogen we in essinsje exposeren. In 2004 werd een door hem geschreven haiku in de vloer van de Broerekerk ingemetseld. 

Traditie en vernieuwing

Met de beeldende elementen lijn, kleur, vorm en ruimte weten hedendaagse kunstenaars nog voortdurend nieuwe, frisse werken te realiseren, de diepte van de verbeelding in te duiken om tot op de bodem te onderzoeken hoe een kleine aanpassing de zwaarte van een vlak verandert, of het ritme in de ruimteverdeling tussen lijnen. Zoekend naar eenvoud, balans én spanning, proberen ze zo dicht mogelijk bij de kern te komen. Het onderwerp is het werk zelf, het is geen afbeelding van iets anders. Toch krijgt ook het persoonlijke aandacht. Dit uit zich bijvoorbeeld in een handschrift, een rafelige lijn, in zacht materiaal. Ervaringen en filosofische beschouwingen worden verbeeld, met weglating van alles wat de zuiverheid verstoort. De uitdrukking van het materiaal en de wijze waarop het werk is gemaakt, hebben niet meer alleen een formele, maar óók een affectieve waarde.

De expositie sluit inhoudelijk aan bij de jaarprogramma’s van de Friese musea

Essinsje heeft raakvlakken met de programma’s van het Fries Museum in Leeuwarden, Museum Belvédère in Heerenveen, Museum Dr888 in Drachten en het landschapsproject Ode aan M.C.Escher op ’t Bildt.

 • Op woensdag 13 juni wordt essinsje feestelijk geopend.
 • Naast de tentoonstelling vindt op zaterdag 16 juni ‘Dunsje yn Style’ plaats, een choreografie door Natasja en Nellie Hoekstra van Bewegings Centrum Drachten en met krukjes die zijn ontworpen door de wereldberoemde architect Gerrit Rietveld.
 • Op zondag 17 juni geeft het Essentie Kwartet onder leiding van Paul Medeiros een minimalistisch concert, met o.a. een nieuwe compositie van Paul Medeiros zelf.

De expositie gaat weer vergezeld van een handzame catalogus, tevens geldig als entreebewijs.

Vindt ons in de agenda van LF 2018

Praktische gegevens

 • 13  14  15  16 en 17 juni 2018, geopend 12:00 – 17:00 uur
 • Broerekerk, Broereplein 9, 8701 JC Bolsward
 • Entree €7,50 inclusief catalogus (tot 12 jr gratis)
 • De namen van de deelnemende kunstenaars vindt u in de rode balk onderaan.

LWD2018.NL.liggend